เห็ดชิเมจิ

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

ปลัง

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

ดอกกุยช่าย

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

สะเดา

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

ดอกโสน

การเลือกซื้อ ดอกโสนเหี่ยวและช้ำง่ายเช่นเดียวกับดอกไม้กิ […]

สายบัว

การเลือกซื้อ โดยทั่วไปแม่ค้ามักขายสายบัวสำเร็จพร้อมแกงท […]

ดอกแคบ้าน

การเลือกซื้อ เลือกซื้อดอกแคที่เป็นดอกตูม ยังไม่บานมาก ห […]