NEW NEW

เกี่ยวกับเรา

VeggiePedia คือสารานุกรมผักผลไม้ฉบับเข้าถึงง่าย ด้วยความตั้งใจของ greenery. ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะไปถึงเป้าหมาย คือการกินผักผลไม้ให้มากขึ้นและหลากหลายขึ้นนั่นเอง

เพราะเชื่อว่า หากเราได้รู้ข้อมูลของผักผลไม้ต่างๆ เข้าใจคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ฤดูกาล วิธีการเลือก วิธีปรุง และได้เห็นความแตกต่างหลากหลาย ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้เราเลือกกินผักและผลไม้ได้มากขึ้น รวมทั้งยังมีความรู้ในการเลือกกิน ไปจนถึงเลือกปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อลดการตกค้างของสารเคมีด้วย เราจึงคัดสรรพืชผักที่ใกล้ตัว เห็นบ่อยๆ ในมื้ออาหาร เลยรวมไปถึงผักพื้นบ้านที่หาไม่ยาก บ้างก็ปลูกเองได้ เพื่อให้การเข้าถึงสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องง่ายๆ เหมือนการคลิกอ่าน VeggiePedia

 

Greenery