NEW NEW

น้ำเต้า

การเลือกซื้อ มองหาน้ำเต้าที่ขั้วสด ผิวเป็นสีเขียวขึ้นริ […]

แตงโมอ่อน

การเลือกซื้อ เลือกแตงโมอ่อนที่ขั้วสด ตึง ดีดเบาๆ ด้วยนิ […]

บวบหอม

การเลือกซื้อ เลือกบวบหอมที่เนื้อแน่น กดเบาๆ แล้วเนื้อข้ […]

แตงกวา

การเลือกซื้อ วิธีเลือกแตงกวาที่สดกรอบให้ดูผลที่ค่อนข้าง […]

พริกไทย

การเลือกซื้อ เลือกซื้อพริกไทยอ่อนที่ช่อแน่นสวย เม็ดพริก […]

มะเขือพวง

การเลือกซื้อ วิธีเลือกมะเขือพวงให้สดกรอบ ให้สังเกตดูที่ […]

มะระขี้นก

การเลือกซื้อ เลือกซื้อมะระขี้นกที่ผิวยังสีเขียวสด มีควา […]

ฟักแม้ว

การเลือกซื้อ ฟักแม้วมีรูปร่างคล้ายกับลูกแพร์ แต่สีเขียว […]

ข้าวโพดอ่อน

การเลือกซื้อ เลือกฝักทีมีสีเหลืองอ่อน โดยปกติความยาวของ […]

มะเขือเปราะ

การเลือกซื้อ เลือกมะเขือเปราะที่ลูกกลมมน ไม่มีรอยโรคและ […]

ถั่วลันเตา

การเลือกซื้อ เลือกถั่วลันเตาที่มีสีเขียวสด ไม่มีรอยเน่า […]

ฟักทอง

การเลือกซื้อ อาหารและขนมที่ต่างกันก็ต้องเลือกใช้ฟักทองท […]

พริกขี้หนู

การเลือกซื้อ เลือกพริกขี้หนูที่มีขั้วสีเขียวสด ติดแน่นอ […]

ถั่วพู

การเลือกซื้อ เลือกฝักถั่วพูที่มีสีเขียวสด ไม่เป็นสีเหลื […]

มะเขือเทศ

การเลือกซื้อ มะเขือเทศมีหลายสายพันธุ์ แต่วิธีเลือกคล้าย […]