ฟักแม้ว

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

น้ำเต้า

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

แตงโมอ่อน

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

บวบหอม

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

แตงกวา

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

พริกไทย

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

มะเขือพวง

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

มะระขี้นก

การเลือกซื้อ เลือกเห็ดที่ดูสดใหม่ แห้ง ดอกไม่ช้ำและไม่ห […]

ข้าวโพดอ่อน

การเลือกซื้อ เลือกฝักทีมีสีเหลืองอ่อน โดยปกติความยาวของ […]

มะเขือเปราะ

การเลือกซื้อ เลือกมะเขือเปราะที่ลูกกลมมน ไม่มีรอยโรคและ […]

ถั่วลันเตา

การเลือกซื้อ เลือกถั่วลันเตาที่มีสีเขียวสด ไม่มีรอยเน่า […]

ฟักทอง

การเลือกซื้อ อาหารและขนมที่ต่างกันก็ต้องเลือกใช้ฟักทองท […]

พริกขี้หนู

การเลือกซื้อ เลือกพริกขี้หนูที่มีขั้วสีเขียวสด ติดแน่นอ […]

ถั่วพู

การเลือกซื้อ เลือกฝักถั่วพูที่มีสีเขียวสด ไม่เป็นสีเหลื […]

มะเขือเทศ

การเลือกซื้อ มะเขือเทศมีหลายสายพันธุ์ แต่วิธีเลือกคล้าย […]