NEW NEW

มะเขือเปราะ

การเลือกซื้อ เลือกมะเขือเปราะที่ลูกกลมมน ไม่มีรอยโรคและ […]

สายบัว

การเลือกซื้อ โดยทั่วไปแม่ค้ามักขายสายบัวสำเร็จพร้อมแกงท […]

เผือก

การเลือกซื้อ เลือกหัวเผือกสดใหม่ที่จับดูแล้วมีน้ำหนักกล […]

มันม่วง

การเลือกซื้อ วิธีเลือกมันม่วงคล้ายกับการเลือกมันเทศโดยท […]

แครอท

การเลือกซื้อ แครอทควรมีสีสม่ำเสมอ ผิวเรียบเป็นเงา เนื้อ […]